Kotlíkové dotace - konzultační den ve Val. Kloboukách - 16.9.2019

Poslední etapa kotlíkových dotací ve Zlínském kraji bude vyhlášena k 10. září a příjem žádostí o dotace bude probíhat elektronicky od 15. října. Zájemci mohou načerpat informace na konzultačním dnu, který ve Valašských Kloboukách proběhne v pondělí 16. září ve Valašském podnikatelském centru

Na konzultaci je nutné si registrovat konkrétní hodinu na webu: www.kr-zlinsky.cz/kotliky. Registrace bude spuštěna 2. 9. 2019 v 8:00 hod. Délka trvání celé akce se bude odvíjet od času posledního registrovaného účastníka. 

Více informací se dozvíte na webových stránkách města Valašské Klobouky: https://www.valasskeklobouky.cz/zveme-na-konzultacni-den-ke-kotlikovym-dotacim/d-469737.