Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2008- 2012 byla vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací(VPP) také v rámci projektu, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V období od 1.9.2011 do 29.2.2012 bylo v rámci projektu podpořeno v naší obci 5 pracovních míst. Pracovníci, kteří byli na VPP přijati se podíleli na úklidu obce, údržbě zeleně, opravě objektů ve vlastnictví obce a zimní údržbě komunikací a chodníků. Výsledkem jejich práce je pěkný vzhled obce a bezproblémový pohyb na veřejných prostranstvích v zimním období. Výsledkem podpory je i snížení nezaměstnanosti v obci, která je v našem regionu velmi vysoká.