Honební společenstvo Návojná - Valná hromada vlastníků pozemků 26.1.2018

Výbor H.S. Návojná svolává Valnou hromadu vlastníků pozemků. Dne 26.1.2018 v 17:00 hodin na hasičské zbrojnici v Návojné.

 

Program:
Zahájení
Zpráva o hospodaření
Diskuze
Závěr