GJP a SOŠ Slavičín - studenti začnou v novém areálu

Slavičínští studenti začnou v novém areálu

 

Projekt IROP půdní vestavby na gymnáziu v celkové výši téměř 20 mil Kč je stavebně ukončen.

Zahajujeme nový školní rok, který je pro naši slavičínskou střední školu naprosto přelomový. Po několikaleté přípravě a realizaci jsme od 1. září získali jedny z nejmodernějších prostor ve všech budovách školy ve Zlínském kraji. Dostavili jsme 4. a 5. patro půdní vestavby na gymnáziu. Této stavbě předcházela rekonstrukce v roce 2017 stávajících podlaží za více jak 12 mil Kč při opravách vodovodních, odpadních, elektrických, topných rozvodů. Rok před tím byla ukončena celková rekonstrukce budov SOŠ za více jak 50 mil Kč. Našim studentům nyní i v budoucnosti můžeme poskytovat vzdělání v nejlepších materiálně technických podmínkách. Všeobecné a odborné vzdělávání musí spolupracovat a nikoliv si konkurovat, propojenost vzdělávání je zásadní pro další rozvoj nejenom naší střední školy. Reagujeme na technologický vývoj, a proto jsme za poslední roky nejvíce investovali do pomůcek automatizace a robotizace, přírodních věd, strojírenských technologií. Postupně zavádíme metodu CLIL – částečná výuka předmětu v angličtině. To vše mohou od tohoto školního roku studenti v nových vybudovaných prostorách naší školy využívat. 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002607
Název projektu: GJAP a SOŠ Slavičín - Půdní vestavba na budově školy

Záměrem akce bylo využití volného půdního prostoru valbové střechy Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ ve Slavičíně, za účelem rozvoje a zkvalitnění klíčových kompetencí žáků. Cílem školy bylo vytvořit chybějící kapacity pro technické obory s akcentem na cizí jazyky, informační technologie, strojírenské a přírodovědné předměty. Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

S úctou a pozdravem

Mgr. Josef Maryáš
ředitel školy

Mob.: 604453954
Tel.:    577342724
ID datové schránky: eujut5b
IČ: 46276327

Web: https://www.gjpsosslavicin.cz/