GJP a SOŠ Slavičín - přípravné kurzy zdarma

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín pořádá pro zájemce o studium z pátých a devátých tříd základní školy přípravné kurzy zdarma k přijímacím zkouškám z matematiky a jazyka českého. Kurzy budou probíhat od konce ledna jednou týdně, uchazeči získají bližší informace o kurzech na webových stránkách nebo přímo u vedení školy.

www.gjpsosslavicin.cz/