Dotace Zlínského kraje na dovybavení Centra volného času

 Obec Návojná obdržela v souvislosti s oceněním za vedení kroniky v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje 2010 přímou dotaci ve výši 20.000 Kč. Tato částka byla použita na dovybavení Centra volného času v  dostavbě zámku v Návojné. Zastupitelstvo obce rozhodlo, aby byl zakoupen  běžecký trenažer- běžící pás MASTER F 35. Tento tvoří  společně se dvěma spininkovými koly, posilovací věží  a ping-pongovým stolem vybavení posilovny v 1. PP dostavby zámku a je plně využíván jak občany obce, tak i žáky Speciální a praktické školy v Návojné, která  toto zařízení používá v rámci tělesné výchovy.