Dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro SDH Návojná

V letošním roce obec Návojná zakoupila plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu a osvětlovací komplet DUO (včetně kabelů) pro JSDHO Návojná. Jejich potřeba vyplynula ze situace vzniklé při bleskové povodni v srpnu 2016.

Celkové náklady činily 141 199 Kč, z toho jsme z rozpočtu Zlínského kraje obdrželi investiční dotaci ve výši 75 000 Kč.

Velmi si ceníme podpory, kterou Zlínský kraj věnuje na vybavení dobrovolných hasičů a jejich činnosti.