Dotace od ZK na opravy a vybavení jednotky SDH

V měsíci prosinci 2013 poskytl Zlínský kraj obci Návojná dotaci ve výši 25 000 Kč, jako příspěvek na pokrytí nákladů na opravy požární techniky zásahové jednotky SDH Návojná a na technické prohlídky hasičské cisterny Tatra a vozidla Avie. Dále byly za tyto peníze zakoupeny hadice pro naši zásahovou jednotku. 

 Obec Návojná tímto děkuje Zlínskému kraji za pomoc a pozornost, kterou věnuje podpoře zásahových jednotek SDH v kraji a pomáhá tak obcím k tomu, aby hasiči měli vytvořeny technické a materiální podmínky pro řešení krizových situací, ochraně životů a majetku našich spoluobčanů.