Diamantová svatba manželů Františových

V sobotu 20.října 2012 oslavili ve zdraví a životní pohodě diamantovou svatbu - 60 let společného života manželé Anežka a Jaroslav Františovi z Návojné, č.p. 32. Do dalších let  jim přejí všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání zastupitelé obce Návojná. Ke gratulantům se připojuje i sbor dobrovolných hasičů z Návojné, jejímž členem je pan Jaroslav Františ téměř 60 let.