ASFALTOVÁNÍ CESTY A UZAVŘENÝ PROVOZ NA KOPANICÍCH - 30. července 2018