Aktualizace Územního plánu Návojná

Informujeme občany, že v úterý 15. 9. se začal aktualizovat územní plán naší obce. Tímto žádáme občany obce a vlastníky pozemků, aby aktualizaci územního plánu věnovali pozornost a v zákonné lhůtě do 16. 10. 2015 podaly své event. připomínky a to ohledně nových ploch na zalesnění, odlesnění, ale i nových stavebních, rekreačních, podnikatelských pozemků apod. Podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce obce a na elektronické úřední desce.