9. října

Volby do zastupitelstva obce a do senátu proběhnou v CVČ tento pátek od 14 – 22 hodin a v sobotu od 8 – 14 hodin. Pokud by se někdo z občanů ze zdravotních důvodů nemohl dostavit do volební místnosti a měl zájem volit, ať se nahlásí na obecním úřadě nebo na telefonu 577 335 562. Volební komise ho navštíví doma s přenosnou volební schránkou.