9. května

Farní úřad Nedašov oznamuje, že hrubá mše svatá bude tuto neděli sloužena až v 11:00 hodin.