7. srpna

Rodina Hořákova touto cestou děkuje za projevy soustrasti a květinové dary na pohřbu paní Anežky Hořákové.