7. června

  1. MUDr. Petrášová oznamuje svým pacientům, že zítra, tj. v pátek 8.6.2018, nebude diabetologická poradna v Brumově.
  2. Zastupitelstvo obce Návojná Vás srdečně zve na zájezd na poutní místo RAJECKÁ LESNÁ. Odjezd je 15. června 2018 ve 13:00 hodin od hasičské zbrojnice v Návojné. Cena zájezdu je 150,- Kč, včetně cestovního připojištění. Přihlásit se je možné do 12. června 2018 na Obecním úřadě v Návojné.