6. června

  1. Dnešní mše svatá v DSS Návojná bude za příznivého počasí přesunuta ven – na zahradu DSS Návojná.
  2. Pan David ze Zdounek bude ve středu od 11 – 11:15 prodávat čerstvá vejce, včelí med, domácí klobásy a českou zeleninu.