4. září

  1. Informujeme občany, že dnes nebude probíhat výkup jablek u pana Bůbely, č.p. 99. z důvodu asfaltování cesty na Mlynisku. Zahájen bude opět ve čtvrtek od 15:00 hod. do 18:00 hod.
  2. Soukromý zemědělec z Kyjova bude zítra od 14:00 do 15:30 hod. prodávat pšenici a ječmen 500 Kč/q. Pytle jsou na výměnu. Možnost dovozu až do domu.