4. ledna

Vyzýváme občany, aby  neparkovali a neodstavovali vozidla na místních komunikacích, a nevyváželi na ně sníh ze dvorů a svých pozemků. Tímto znemožňují zimní údržbu komunikací a omezují provoz.

Věříme, že pochopíte tuto skutečnost a nebudete svou nezodpovědností vytvářet překážky silničního provozu.