24. června

  1. V pondělí proběhne v Návojné na farmě prodej brojlerových kuřat v době od 15 – 17 hodin. Cena 33 Kč/kg.
  2. Mudr. Machů oznamuje, že z důvodu čerpání řádné dovolené nebude do 6. července ordinovat.
  3. Prosíme občany, aby nejpozději do konce měsíce odevzdali podepsané smlouvy o odvádění odpadních vod. Smlouvy můžete vhodit do poštovní schránky na OÚ . 
  4. Ve dnech od 19. července do 29. srpna bude nepřetržitá výluka vlakového spojení stanic  Horní Lideč – Bylnice. Přeprava bude zajišťována autobusy. Odstavná plocha na vlakové zastávce Návojná bude učena pro autobusy náhradní přepravy a k nástupu a výstupu cestujících – z tohoto důvodu nebude možno zde parkovat osobní automobily.