15. října

  1. Dětská lékařka MUDr. Anna Bernardy oznamuje změnu ordinačních hodin v Brumově. Ordinace bude denně od 7 – 12:30 hod.
  2. MUDr. Petrášová oznamuje, že zítra nebude diabetická poradna v Brumově.
  3. Diakonie Broumov vyhlašuje sběr použitého ošacení – sbírka se uskuteční zítra od 8-15 hodin a v sobotu od 8 - 11 hodin na hasičské zbrojnici. Více informací ve vývěsní skříňce a na webových stránkách obce
  4. Zítra od 17-19 hodin a v sobotu od 8-17 hodin proběhne v sále kulturního domu Nedašov podzimní bazárek pro děti i dospělé.  Každý z Vás může přinést něco na prodej. Každá prodávaná věc musí být opatřena štítkem s identifikačním kódem a cenou.