14. května

  1. ZASTUPITELSTVO OBCE NÁVOJNÁ ZVE VŠECHNY MAMINKY TUTO SOBOTU V 16 HODIN NA HASIČSKOU ZBROJNICI NA OSLAVU DNE MATEK. VYSTOUPÍ DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY NÁVOJNÁ A ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEDAŠOV.
  2. Tento pátek bude v naší obci provedeno hromadné očkování psů a koček proti vzteklině. Očkování je ze zákona povinné. Vakcinují se zvířata o d 3 měsíců. Imunita trvá 2 roky. V letošním roce je již hlášen výskyt vztekliny na Slovensku, proto nechte zvířata naočkovat. Očkování proběhne u obchodu od 15 – 16 hodin a po 16 hodině na kopanicách jako obvykle. Poplatek za očkování je 200 Kč.