13. června 2014

1) V pondělí 16. června v 18 hodin v centru volného času proběhne schůze českého červeného kříže. Účast všech členů nutná.

2) Zítra od 17 hodin proběhne na kopanicách kácení máje. Pivo a občerstvení zajištěno.