11. září

  1. Rybářství Dujsík bude zítra od 10:30 hod. prodávat před hasičskou zbrojnicí  živé kapry, africké sumce a pstruhy. Na požádání ryby vykuchá.
  2. Farma Gazda Bohumín bude zítra od 10:10 hod. prodávat před hasičskou zbrojnicí nosné kuřice všech barev před snůškou, 9 týdenní krůťata, 3 týdenní husokáčata, krmné směsi, vitamíny a doplňky pro drůbež.
  3. Farnost Nedašov pořádá v sobotu 15. září 2018 zájezd na poutní místo Butkov, kde se uskuteční slovenská celonárodní pouť. Zájemci se můžou nahlásit v zákristii. Odjezd autobusu je v sobotu 15. září ve 12:15 hod. z Návojné a dále bude pokračovat přes Nedašov (zastávka u Ivánků) a zastávku u OÚ v Nedašově Lhotě.