1. června

  1. Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční dnes od 15 – 17 hodin U STODOLY (vedle hřiště).
  2. V těchto dnech Vám budou do schránek doručovány smlouvy s novým provozovatelem kanalizace. Žádáme Vás o podepsání smlouvy týkající se úhrady stočného a prosím o vrácení dvou výtisků zpět na obecní úřad. Smlouvy můžete odevzdat i v odpoledních a večerních hodinách do poštovní schránky na obecním úřadě.