Zásahy v roce 2013

Zásah - nejdůležitější a pro jednotku klíčový zásah v daném období

Stručný popis zásahu:   Lesní  požár v Návojné  26.4.2013- došlo k rozsáhlému požáru, asi kilometrový okruh.

 

Podrobný popis zásahu, doplnění:  Po oznámení lesního požáru na operační středisko HZS Zlínského kraje byl vyhlášen požární poplach ve 14.03 hodin sirénami, rozhlasem a sms členům zásahových jednotek. Při příjezdu prvních  jednotek  bylo zřejmé, že špatně přístupný a členitý terén neumožní hasičům příjezd jejich těžké cisternové techniky. Na místo události byly tedy po 15. hodině  povolány další posilové jednotky. Vzhledem ke skutečnosti, že se požár nepodařilo i přes všechno nasazení dostat pod kontrolu, byl v 16. hodin na místo události povolán vrtulník. Pro doplnění vody vaku bylo zřízeno plnící místo na fotbalovém hřišti v obci Návojná. Povolaný vrtulník po svém příletu okamžitě zahájil hašení místa ze vzduchu. Po provedení 15 shozů byl odeslán k doplnění pohonných hmot.

Lokalizace požáru se zúčastnilo 14 jednotek jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů. V 18.15 hodin byla velitelem zásahu ohlášena lokalizace požáru. Na místě události bylo prováděno přeskupení nasazených sil a prostředků. V 18.45 hodin byly postupně jednotlivé jednotky odesílány s technikou na své stanice. Na místě požáru zůstaly pouze jednotky dobrovolných hasičů z Návojné a Nedašova. Na místě mimo vrtulníku bylo nasazeno 10 cisternových, 6 dopravních automobilů a jeden lesní traktor. V průběhu noci došlo k obnovení několika ohnisek požáru, které byly lokalizovány vodou v barelech dovezenou lesním traktorem LK80. Požářiště bylo hlídáno do 16.hodin dalšího dne to je 27.4.2013 a pak bylo předáno majiteli. Podle prvotních odhadů požár způsobil škodu okolo 60.tisíc korun, hasebním zásahem byly uchráněny další lesní porosty v odhadované hodnotě asi 1 000.000,- kč.

I když likvidace tohoto požáru byla velmi náročná,  prokázala se zde připravenost a obětavost hasičů jak profesionálních, tak dobrovolných a s nasazením techniky jak pozemní, tak vzdušné a s pomocí svatého Floriána všechno dobře dopadlo.

Tímto si naše oblast Závrší ( obec Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota, celkem 3.000 obyvatel, rozloha 3.000ha) otestovala, kde v budoucnu  může přistát vrtulník  jak  pro záchranáře, tak pro hasiče. Věříme, že to nebude třeba.