VLÁDA ČR - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR:

Aktuality

MŠ Návojná - zahájení provozu od 25.5.2020

Obec Návojná, jako zřizovatel, oznamuje, že bude znovu zahájen provoz Mateřské školy Návojná za mimořádných přísných epidemiologických, hygienických a provozních opatření od 25. 5. 2020. Zákonní...
+