Dům sociálních služeb Návojná

 Dům sociálních služeb Návojná  je umístěn v příjemném prostředí obce, obklopen malebnou zelení. Objekt byl v letech 1998- 2003 komplexně zrekonstruován, dříve budova sloužila jako Základní škola, později Zvláštní škola internátní, obecní sál a v současnosti nabízí pobyt osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým nebo ohroženým závislostí na alkoholu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto onemocnění/znevýhodnění. Klienti zařízení jsou ubytováni 1 - 3 lůžkových pokojích s kompletní ošetřovatelskou péčí. Jde o moderní zařízení otevřeného typu s kapacitou 70 míst.

         

Cílem je vytvářet domácí zázemí, poskytovat komplexní sociální služby, podporovat soběstačnost a individualismus, integrovat do společnosti, pokud to lze.

   

Poskytované služby: 

  • ošetřovatelská péče
  • péče praktického lékaře a psychiatra
  • konziliární vyšetření odborných lékařů
  • sociálně-právní pomoc
  • celodenní stravování včetně diet
  • praní, žehlení, úklid
  • masáže a rehabilitace 
  • aktivizační činnosti - individuální aktivizace klientů, zájezdy, turistika, rekreace, bohoslužby

   

Kontakt:

Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace 

Návojná 100, 763 32 Nedašov 

IČ: 708 50 852

 

Ředitel: Bc. Jan Šerý

Tel.:: 577 335 512

Email:  reditel@dssnavojna.cz

Webové stránky : www.dssnavojna.cz