Aktuality

Nový dopravní automobil pro SDH Návojná

V měsíci říjnu 2018 byl pro Sbor dobrovolných hasičů Návojná zakoupen nový dopravní automobil zn. FORD model Ford Transit Kombi L2 350 Trend 2,0 TDCi v celkové částce 844 580 Kč od dodavatele TECHSPORT s.r.o., Pekařská 33, 602 00 Brno.   Na financování se podílel Zlínský kraj investiční dotací...
+

Rekonstrukce a modernizace M.K. č. 2cA Mlynisko

  Projekt „Rekonstrukce a modernizace M.K. č. 2cA Mlynisko v Návojné“ je spolufinancován Zlínským krajem ve výši 1 000 000 Kč. V měsících červen – říjen 2018 byla realizována oprava místní komunikace č. 2cA – Mlynisko, jejímž zhotovitelem byla firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod...
+

Oprava domu č.p. 4 - I. etapa

V měsících únor - říjen 2018 byla realizována I. etapa opravy domu č.p. 4, na jejíž obnovu přispělo Ministerstvo kultury České republiky a Zlínský kraj.           Zlínský kraj poskytl neinvestiční dotaci ve výši 300 000 Kč a Ministerstvo kultury České republiky...
+

TJ Nedašov - 2. Kateřinský ples

Fotbalisté TJ Nedašov srdečně zvou na 2. Kateřinský ples. Večerem provede dechová kapela Dúbravanka, bohatá tombola, občerstvení na barech. Předprodej vstupenek - Obecní úřad v Nedašově u paní Cíchové. 
+

Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce

V pondělí 5. 11. 2018 bylo v 17:00 hod. zahájeno ustavující zasedání Zastupitelstva obce Návojná na další volební období 2018 - 2022.  Dosavadní starosta obce, pan Ing. František Machara, přivítal všechny nově zvolené zastupitele a přítomné občany. Všichni členové zastupitelstva složili slib...
+

Výsadba nástupkyně návojské Obrázkové hrušky

Tradice zůstane zachována Na mnoha místech republiky se v tyto dny odehrávají akce, při nichž jsou vysazovány mladé lípy, které mají odkazovat ke 100. výročí založení Československa. U nás v Návojné byl v podvečer 10. října 2018 vysazen také památný strom, nikoli však lípa, ale hrušeň, a tradice,...
+

Návojná - oprava MK č. 6/c – Horní Kopanice

    Projekt „Návojná oprava MK č. 6/c – Horní Kopanice“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. V měsících červen – září 2018 byla realizována oprava místní komunikace č. 6/c – Horní Kopanice, jejímž zhotovitelem...
+