Aktuality

Zpráva o pohárové soutěži mladých hasičů v požárním útoku - 16.6.2018

V sobotu 16. června 2018 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Návojná pohárovou soutěž mladých hasičů v požárním útoku na fotbalovém hřišti v Návojné. Této soutěže se zúčastnilo 18 mladých družstev, z toho 3 družstva přípravky, 7 družstev mladších žáků a 8 družstev starších.  Pořadí umístnění...
+

Ohlédnutí za zájezdem na poutní místo Rajecká Lesná - 15.6.2018

Rajecká Lesná, poutní místo v Žilinském kraji na Slovensku a krásná bazilika Narození Panny Marie - to byl cíl zájezdu, který zastupitelstvo obce Návojná připravilo na odpoledne v pátek 15.06.2018.  Tam tedy zamířilo více než 40 poutníků a na místě už je čekal P. Marek Martiška, který při...
+

DGS plast, s.r.o. - Loučka - 20. výročí vzniku společnosti

Firma DGS plast, s.r.o. – Loučka Vás srdečně zve na 20. výročí vzniku společnosti, které se koná v sobotu 23.6.2018 od 13:00 do 18:00 hod. v areálu firmy (bývalý Polfin Ploština). Součástí bohatého programu budou atrakce pro děti i dospělé, prohlídka areálu a výstava zemědělské techniky. K poslechu...
+

9. ročník Svatojánských slavností - Vlachovice

Občanské sdružení Dokopy, Vás všechny zve na devátý ročník Svatojánských Slavností, které se uskuteční v  sobotu 23. června již od 16:00 hod až do půlnoci ve Vlachovicích. Akce se uskuteční v přírodě, v kulturním areálku Hradišťko. Směrovky na toto místo budou rozmístěny  od hlavní...
+

Osvědčení o úspoře emisí za r. 2017 od EKO-KOM, a.s.

V roce 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 310 tisíc domácností. V případě tolik...
+

Poutní mše svatá - 27.5.2018

V neděli 27.5.2018 dopoledne se rozezněl zvon kapličky Nejsvětější Trojice v Návojné, který sezval veřící, aby se zúčastnili tradiční poutní mše svaté u kapličky. Tato krásná místní tradice, ale i hezké počasí, přispělo k tomu, že se opět sešlo velké množství věřících nejen z Návojné, ale i z...
+

Pozvánka - Rajecká Lesná - 15.6.2018

Zastupitelstvo obce Návojná pořádá dne 15.6.2018 zájezd na poutní místo RAJECKÁ LESNÁ.  Odjezd: 15.6.2018 ve 13:00 hodin od Hasičské zbrojnice v Návojné. Cena zájezdu je 150,- Kč, v ceně je zahrnuto cestovní připojištění. Přihlásit se je možné do 12.6.2018 na Obecním úřadě v Návojné. Více...
+

Prodej kuřic - léto 2018

Největší druhový výběr ze špičkových vysokosnáškových nosnic mezinárodního šlechtitelského programu HENDRIX GENETICS a českého programu DOMINANT. ROZVOZOVÉ TURNUSY: 2.- 10. července 2018 - program DOMINANT, stáří 13 týdnů, cena 175,- Kč 30. července - 7. sprna 2018 - program HENDRIX GENETICS, stáří...
+