Aktuality

Výměna oken na hasičské zbrojnici

V letním období bude provedena na hasičské zbrojnici výměna oken za plastová s termoizolačním zasklením a vstupních dveří za dveře z al. profilů termoizolační. Bůdou vyměněny rovněž  vrata do garáže za sekční pojezdová vrata se zvýšenými tepelněizolačními vlastnostmi. Tyto...
+

Dětský den se vydařil

Sobotní dětský den se opravdu vydařil. Ženy z Červeného kříže  a Obec Návojná připravili krásné odpoledne pro všechny děti, ale i jejich rodiče a ostatní občany. Bylo připraveno spousta soutěží pro malé děti, proběhl cyklozávod, kterého se mohli zúčastnit všechny věkové kategorie. Děti si...
+

Příprava sezony na koupališti v plném proudu

V těchto dnech dokončuji pracovníci obce přípravu koupaliště na sezonu. Byly vyčištěny filtry úpravny bazénové  vody, byl proveden celkový nátěr bazénu a zábradlí. V nejbližších dnech začne napouštění vody do bazénu tak, aby se stačila do začátku sezony prohřát. Doufejme, že počasí bude pro...
+

Připravuje se Den dětí

Členky Českého červeného kříže v Návojné připravují na sobotu 11.6.2011 odpoledne Dětský den. Připravuje se bohatý program pro děti, různé soutěže o ceny, bohaté občerstvení a zábava. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech a v místním rozhlase. Rodiče dětí, ale i všichni...
+

Kácení máje na kopanicích

Ogaři z Kopanic pořádají v sobotu 28.5.2011 v 17 hodin kácení máje. Pro dobrou náladu je zajištěna hudba a občerstvení. Přijd'te se pobavit jak mladí tak i ti co jsou mladí již delší dobu. Na Vaši účast se těší pořadatelé.
+

Dráha prezidenta Masaryka a tunel zvaný Návojský

 V pátek 27. května 2011 v 19. hodin zveme všechny zájemce o historii na malé posezení nad minulostí našeho regionu, spojené s obrazovou projekcí, do společenské místnosti Centra volného času na zámku v Návojné. Beseda  se bude týkat především výstavby a provozu Dráhy prezidenta...
+

Oslava Dne matek

 Dne 6.5.2011 jsme oslavili svátek maminek na zbrojnici v Návojné.    Paní učitelky s dětmi z mateřské školy připravily vydařené představení, které se líbilo nejen maminkám, ale všem přítomným. Děti jsou opravdu šikulky a jejich vystoupení patří nerozlučně k oslavě...
+

Tradice Velikonoc

Oslavy Velikonoc mají velmi starou tradici, původem ještě z doby předkřesťanské, a asi všichni víme, že jsou pohyblivými svátky, to znamená, že nepřipadají v kalendáři na stejný datum. Kdy je ale vlastně slavíme a čím se řídí výpočet jejich data? Vychází ze zásady slavit Velikonoce po jarní...
+

Orientální tance v Centru volného času

Ve spolupráci s Domem dětí  na mládeže v Brumově- Bylnici organizuje Centrum volného času  kroužek orientálních tanců pro všechny holčičky. Ty mohou tančit každý čtvrtek od 18 do 19 hodin   v místnosti fitcentra. Cena 100 Kč do konce školního roku. Začíná se od 20.ledna...
+

Dotace Zlínského kraje na dovybavení Centra volného času

 Obec Návojná obdržela v souvislosti s oceněním za vedení kroniky v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje 2010 přímou dotaci ve výši 20.000 Kč. Tato částka byla použita na dovybavení Centra volného času v  dostavbě zámku v Návojné. Zastupitelstvo obce rozhodlo, aby byl...
+