Aktuality

Cvičení pro léčbu a regeneraci páteře - CVČ Návojná

V Centru volného času na Zámku v Návojné, od října loňského roku, pod vedením cvičitelky, paní Miladky Macháčové, si cvičením léčí a regenerují páteř cvičenkyně všech věkových kategorií. Toto cvičení se nazývá SM-Systém, působí blahodárně proti bolestem zad a zlepšuje vzpřímené držení těla a radost...
+

GJP a SOŠ Slavičín - přípravné kurzy zdarma

Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín pořádá pro zájemce o studium z pátých a devátých tříd základní školy přípravné kurzy zdarma k přijímacím zkouškám z matematiky a jazyka českého. Kurzy budou probíhat od konce ledna jednou týdně, uchazeči získají bližší informace o kurzech na webových stránkách...
+

Předvánoční posezení se seniory

Zastupitelstvo Obce Návojná připravilo na úterý 12.12.2017 podvečer tradiční předvánoční posezení se seniory. Akce se konala v sále hasičské zbrojnice, která se kolem 17. hodiny začala pomalu zaplňovat nejen hosty, ale i dětmi z návojské mateřské školy a dětmi z nedašovské základní školy, které si...
+

Mikulášská nadílka 2017

Tradice se mají dodržovat, a tak se dne 5.12.2017 v naší obci uskutečnila mikulášská nadílka. Letos to byl opravdu vydařený den. Hned ráno jsme se vydali do MŠ Návojná potěšit děti a nadělit jim dárečky. Vyslechli jsme si krásné básničky a písničky, které nas velmi potěšily. Odpoledne jsme začali...
+

Prodej kuřic - leden 2018

Největší druhový výběr ze špičkových vysokosnáškových nosnic mezinárodního šlechtitelského programu HENDRIX GENETICS, českého programu DOMINANT a německého programu LOHMAN. Výborná kondice, komplexní vakcinační program proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční bronchitidě, bursitidě, pseudomoru,...
+

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU 28.11. - 1.12.2017

Sběr nebezpečného a objemného odpadu bude probíhat od úterý 28. listopadu do pátku 1. prosince 2017 vždy v době od 12:00 do 16:00 hod. u stodoly (vedle hřiště). NEBEZPEČNÝ ODPAD Zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť...
+