Služby

Harmonogram svozu odpadu na rok 2017

Harmonogram svozu - Návojná.xls (406016)

Harmonogram svozu odpadů a plastů na rok 2016

Harmonogram svozu - Návojná.pdf (280455)

svoz plastů v roce 2015

Harmonogram svozu - Návojná.pdf (284444)

Svot plastů v roce 2012

  Harmonogram svozu - plasty v roce 2012 Poteč, Návojná,...

Svoz odpadů v roce 2012

  Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu v roce 2012 Návojná, Nedašov, Ned. Lhota,...