Božena Švachová, Návojná 67

Božena Švachová, Návojná 67