Antonín Naňák, Návojná č. 98

Antonín Naňák, Návojná č. 98