Anna Naňáková, Návojná 78

Anna Naňáková, Návojná 78