Anežka Strnadová, rodačka z Návojné

Anežka Strnadová, rodačka z Návojné